Zelfstandig, maar niet alleen

Mijn Eigen Zaak vindt dat ieder mens een kans verdient om zijn dromen en ideeën te verwezenlijken en te onderzoeken hoe hij/ zij hier zijn brood mee kan verdienen. Wij geloven dat wanneer mensen zelf de regie pakken over hun leven en hun eigen ideeën als uitgangspunt nemen in de zoektocht naar werk, ze op een duurzame manier uitstromen.
Wij zien ondernemerschap als een middel om mensen in beweging te krijgen, het is niet het doel op zich. Mijn Eigen Zaak begeleidt mensen zowel richting zelfstandig ondernemerschap en richting loondienst. Wij zijn ervan overtuigd dat systemen en structuren ten dienste moeten staan van de mens en niet andersom, daarom stellen wij de mens staat centraal in onze benadering.
Ondernemend aan de slag!

Trajecten die Mijn Eigen Zaak uitvoert

Mijn Eigen Zaak helpt mensen in hun kracht om duurzaam uit de uitkeringssituatie te komen. Ook voor bestaande ondernemers "in zwaar weer" heeft Mijn Eigen Zaak de expertise om op objectieve gronden een goede analyse uit te voeren en een advies uit te brengen. Afhankelijk van de fase waarin de cliënt zich bevindt, bieden we verschillende trajecten aan (zie hieronder) of we stellen een "traject op maat” samen.

voor gemeenten en het UWV

 • Uitvoeren van Werkfit trajecten
 • Uitvoeren trajecten Oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Bemiddelen uitkeringsgerechtigden naar werk
 • Zelfstandig ondernemerschap - Voor de start
 • Zelfstandig ondernemerschap - Tijdens de start / Parttime Ondernemen)
 • Zelfstandig ondernemerschap - Na de start
 • Naar een baan in loondienst
 • Begeleiden van bedrijven "in zwaar weer"
 • Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken
 • Organiseren van financiering, subsidies en overheidsregelingen
 • Trajecten op maat

Doelgroepen die we begeleiden

Mijn Eigen Zaak werkt voor uitkeringsgerechtigden die:
- Voor zichzelf willen beginnen;
- zijn vastgelopen en niet weten wat ze willen;
- willen gaan re-integreren;
- een stageplaats zoeken.

Wij hebben ervaring met de volgende doelgroepen:
- Mensen die kort of langdurig in de uitkering zitten;
- statushouders;
- mensen die re-integreren na ziekte;
- mensen in de wajong die als zelfstandig ondernemer willen beginnen;
- parttime ondernemers die willen uitstromen als fulltime ondernemer;
- niet uitkeringsgerechtigden (NUG-ers) die willen starten als ondernemer;
- bestaande ondernemers die gebruik maken van de BBZ en begeleiding nodig hebben.

Gemeenten en UWV

Inloggen met overzicht van cliënten en toegang tot rapportage

Ga naar portaal

Online portaal van Mijn Eigen Zaak

Alle gegevens van de cliënten worden door ons voor u en de betreffende cliënten beschikbaar gesteld in ons online portaal. Dit geeft niet alleen een beter overzicht van alle documenten, maar biedt ook de mogelijkheid om cliënten beter te volgen, de voortgang van het proces te analyseren en (betere) vervolgplannen te maken.

27

Aantal gemeenten

72%

Uitstroom

8

Score ondernemers

90%

UWV dekking NL

11

Coaches & specialisten

100%

Werkfit & Naar werk

Waarom is onze aanpak succesvol?

De praktijk is vaak anders dan de theorie

Tijdens het schrijven van het ondernemersplan wordt al direct kennisgemaakt met “de buitenwereld”. Er worden klanten en leveranciers benaderd om een beter beeld te krijgen van de markt en de levensvatbaarheid van het plan. Dit levert in de meeste gevallen ook al echte klanten op, zodat er bij de start van de onderneming snel omzet gemaakt kan worden.

Vaardigheden toetsen in de praktijk

De benadering van Mijn Eigen Zaak om direct naar buiten te treden, is zeer leerzaam voor de cliënt. Vaardigheden om gesprekken voor te bereiden, contacten te leggen, te pitchen en te onderhandelen worden inzichtelijk voor cliënt en ons als coach. Na het schrijven van het ondernemingsplan kunnen we de kandidaat dan ook effectief coachen op vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Daarnaast kunnen wij hem ook gericht ondersteuning bieden op taken (waaronder boekhouding, marketing etc.) waarvan hij de vaardigheden in mindere mate bezit of taken die de cliënt niet leuk vindt.

Netwerk bieden

Zeker bij specialistische (deel)functies is het lastig om als zelfstandige voldoende omzet te genereren. Dit komen we dan ook veel tegen bij part-time ondernemen. In het netwerk van Mijn Eigen Zaak komen ondernemers elkaar tegen en kunnen ze elkaar helpen om de omzet te verhogen. In de ICT en online marketing wordt er een nieuw bedrijf gestart waarin tekstschrijvers, website bouwers, fotografen, social media experts en andere specialisten, samenwerken om complete producten aan te bieden. Hierdoor zijn bedrijven eerder bereid om opdrachten te geven, omdat ze compleet ontzorgd worden.

Koppelen aan ondernemingen

Mijn Eigen Zaak heeft een breed netwerk in het MKB in Nederland. Omdat we regionaal georganiseerd zijn, kennen de coaches van Mijn Eigen Zaak, die voorheen in het bedrijfsleven hebben gewerkt, de markt goed. Om startende ondernemers te helpen, verbinden we potentiele klanten met de startende ondernemer. Op deze manier werkt een naaiatelier tegenwoordig samen met 2 ontwerpers van kleding die deze vervolgens op de markt brengen in winkels en online. Deze ondernemers hebben weer het voordeel dat er kleine series geproduceerd kunnen worden en dat er eenvoudig gecommuniceerd kan worden bij nieuwe modellen. Voor de part-time ondernemer betekent deze klant een constant inkomen, zonder volledig afhankelijk te zijn van één klant.

Voor een duurzame uitstroom uit de uitkering

Mijn Eigen Zaak voert diensten in eigen beheer uit, om ondernemers actief te ondersteunen.

 • Boekhouding van Mijn Eigen Zaak;  Samen leren , OB en IB invullen of de boekhouding geheel uitbesteden.
 • Social media; Inrichten en beheer van (online) marketingtools (Facebook, Instagram, Tiktok etc.).
 • Financieel beheer; Beheren van het vermogen van de onderneming en adviseren rondom inkomsten en uitgaven.
 • Financiering; Aantrekken vreemd vermogen (lening), onderzoeken naar de aanwezigheid van subsidies en/of andere overheidsregelingen.

Mijn Eigen Zaak is een netwerk van coaches en specialisten. We hebben een groot netwerk in de regio en weten kandidaten in contact te brengen met de juiste partijen. We  zijn op de hoogte van mogelijkheden en regelingen in het sociaal domein en hebben een goede kennis van de regionale markt. Iedere coach heeft ruime ervaring als (zelfstandig) ondernemer en als coach. We spreken uit eigen ervaring, maar zijn ook in staat om kandidaten te motiveren.

Vóór en dóór ondernemers

Mijn Eigen Zaak is een vangnet, sparringpartner, kennisbron en netwerk vóór en dóór ondernemers. Wij leggen de verbinding tussen verschillende disciplines van het ondernemerschap en stimuleren innovaties binnen dienstverleningsvormen die inspelen op krimpende budgetten.Wij brengen al onze kennis, ervaring, methoden en technieken in en werken aan de professionalisering van duurzaam ondernemerschap voor de kleine ondernemer. Ervaring leert ons dat onze methodiek leidt tot een hogere en duurzame overlevingskans van kleine ondernemingen.